Nádej na Ukrajine

jednorazový

január 2015

Pucov

Ukrajina, táto nádherná krajina, ktorá sa v súčasnosti zmieta vo veľkých občianskych nepokojoch, sa stala krajinou nádeje zlepšenia zdravotného stavu Adama. Adam je príklad húževnatého mladého 26 ročného bojovníka na vozíku, ktorý sa už 11 rokov snaží aspoň zmierniť príznaky zákernej choroby – sklerózy multiplex. Keďže mu v súčasnosti nezaberajú bežne dostupné lieky, pomoc našiel v jednej ukrajinskej nemocnici, kde podstúpil transplantáciu kmeňových buniek. Pre pozitívny vplyv na zlepšenie zdravia je však túto finančne náročnú metódu potrebné zopakovať dva až trikrát.