Projekt KOLEČKO

KOLEČKO je projekt mini kaviarní, v ktorých obsluhujú mladí ľudia s telesným znevýhodnením. Náš fond je podporovateľom tohoto výborného nápadu takmer od začiatku. Funguje už na trhoch fakultách – Fakulta architektúry STU v Bratislave, Pedagogická a Ekonomická (momentálne sa buduje) fakulta UMB v Banskej Bystrici.

Vy z AjTyPomôž ste náš dlhodobý a silný partner na tejto našej neziskovej ceste s projektom KOLEČKO. Ďakujeme za vašu podporu. Ľudia so znevýhodnením, a aj ja, ako koordinátor projektu, sme tak užitoční v službe pre iných. To nás robí šťastnými.
Byť začlenený je veľká vec. Aj vďaka AjTyPomôž tomu tak je.

Posted on