Novoročné prianie

V mene celého tímu Aj Ty pomôž n.f. vám všetkým ďakujeme za vaše príspevky, vďaka ktorým sme mohli pokračovať v pomoci a podporiť rodiny a jednotlivcov v ťažkých životných situáciach. V roku 2018 sme vďaka vám pomohli sumou 13057,47 eur, z čoho 2818,73 eur tvorili vaše príspevky z 2% z dane. Ešte raz ďakujeme.

Do nového roka vám prajeme veľa zdravia, lásky a príležitostí na radosť. Nezabúdajme sa aj tento rok deliť s tým, čo sme dostali do daru, lebo len láska sa násobí delením.

Posted on