Nie všetky konce bývajú šťastné

Tak ako sa niektoré príbehy končia šťastne, či už splatením dlhov, nájdením zamestnania či bývania, v prípadoch, kde úraduje ťažká choroba, býva koniec často smutný. Tu patrí aj rodina pani Ľubky, ktorej sme počas náročného obdobia ťažkej choroby jej manžela pomáhali. Toto ťažké obdobie prekonávala statočne, no niektoré veci nedokážeme ovplyvniť ani zmeniť, ostáva nám ich len prijať.

Slová vďaky sú nám v takýchto prípadoch uistením, že aj v takýchto prípadoch to má zmysel, veď mnohí to poznáme z vlastnej skúsenosti, že choroba si nevyberá a boj s ňou je často veľmi náročný.