Krásne a pokojné Vianoce

Spolu s celým tímom Aj ty pomôž n.f. vám prajeme v pokoji a zdraví prežité vianočné sviatky a šťastný a úspešný nový rok 2021. Zároveň, aj v mene rodín, ktoré podporujeme, ďakujeme za vašu priazeň a príspevky, lebo len vďaka tomu môžeme pomáhať a napĺňať víziu, ktorú sme pri zakladaní nášho/vášho fondu mali.

Aj s malými príspevkami dokážeme spoločne urobiť veľké veci. Aj oceán je tvorený len malými kvapkami vody.

Posted on