Chcem darovať 2% z dane

A máme tu opäť čas zúčtovania. Akú sumu odovzdáme štátu tento rok? Darujme 2% z tejto čiastky na dobrú vec a spoločne môžeme malými kvapkami vytvoriť oceán pomoci. Vopred ďakujeme za vaše príspevky, ktoré budú v celej výške použité na účel fondu Aj Ty Pomôž, n.f..

Postup pre zamestnancov

ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
 2. Následne požiadajte o vystavenia tlačiva Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2017.
 3. Stiahnite si a vyplňte vyhlasenie, ktoré spolu s Potvrdením doručte do 30.4.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali (podrobnejšie http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/).
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Postup pre fyzickú osobu

ktorá si podáva daňové priznanie sama

 1. Vypočítajte si:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali (podrobnejšie http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/).
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby A/B sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Identifikačné údaje fondu, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie.
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnickú osobu

 1. Právnická osoba môže darovať 1,5 %, resp. 2 % z dane z príjmov viac ako jednému subjektu.
 2. Vyplňte daňové priznanie právnických osôb. V časti IV. daňového priznania uveďte identifikačné údaje subjektu. Ak chcete poukázať prostriedky viacerým organizáciám, vložte ďalší list ako prílohu (nachádza sa na konci daňového priznania) s uvedením príslušných údajov.

Identifikačné údaje

Názov: Aj Ty Pomôž, n.f.
Právna forma: neinvestičný fond
IČO: 45743771 (SID sa neuvádza)
Sídlo: Račianska 61, 831 01 Bratislava

 

Číslo účtu netreba nikde uvádzať. Prostriedky poukazuje na účet organizácie konkrétny daňový úrad.

Zdroj a viac informácií: www.rozhodni.sk

Posted on