2% pre Aj Ty Pomôž

Máme tu opäť čas zúčtovania a náš fond je po ročnej prestávke opäť prijímateľom čiastky 2% zo zaplatenej dane. Darujte túto čiastku na dobrú vec a spoločne môžeme malými kvapkami vytvoriť oceán pomoci. Vopred ďakujeme za vaše príspevky, ktoré budú v celej výške použité na účel Aj Ty Pomôž, n.f.

Pre zjednodušenie poukázania 2% sme pre vás pripravili magic city casino events, do ktorého stačí doplniť vlastné údaje a vypočítanú sumu. Všetky postupy aj detailné informácie sú dostupné na  oficiálnych stránkach.

Identifikačné údaje

Názov: Aj Ty Pomôž, n.f.
Právna forma: neinvestičný fond
IČO: 45743771 (SID sa neuvádza)
Sídlo: Holíčska 3070/1, 85105 Bratislava – Petržalka

Číslo účtu netreba nikde uvádzať. Prostriedky poukazuje na účet organizácie konkrétny daňový úrad. IČO prijímateľa sa vo formulári zarovnáva sprava, nepoužité polia ostávajú prázdne.

Viac informácií: www.rozhodni.sk

Posted on