2 percentá – formulár

A máme tu opäť čas zúčtovania. Akú sumu odovzdáme štátu tento rok? Darujme 2% z tejto čiastky na dobrú vec a spoločne môžeme malými kvapkami vytvoriť oceán pomoci. Vopred ďakujeme za vaše príspevky, ktoré budú v celej výške použité na účel fondu Aj Ty Pomôž, n.f.

Pre zjednodušenie poukázania 2% sme pre vás pripravili predvyplnený formulár, do ktorého stačí doplniť vlastné údaje a vypočítanú sumu. Všetky postupy aj detailné informácie sú dostupné na  oficiálnych stránkach.

Identifikačné údaje

Názov: Aj Ty Pomôž, n.f.
Právna forma: neinvestičný fond
IČO45743771 (SID sa neuvádza)
Sídlo: Holíčska 3070/1, 85105 Bratislava – Petržalka

 Číslo účtu netreba nikde uvádzať. Prostriedky poukazuje na účet organizácie konkrétny daňový úrad.

Viac informácií: www.rozhodni.sk

Posted on